FORE KAZIK

Zeminin bir delgi makinesi yardımı ile (hidrolik ya da mekanik) kazıldıktan sonra donatısının yerleştirilip betonlanması ile oluşan kazıklardır.

Diğer bir adı ise yerinde dökme betonarme kazıktır. Çapları 65 cm – 150 cm arasında değişir. Fore kazıklar, firmamızda kaynaklı olarak üretilmektedir.